Menu
Verbinding

Gezinstekening: zie de verbinding in jouw gezin

Verbinding en contact maken vanuit je hart en met gevoel, dat is waar hoogsensitieve kinderen behoefte aan hebben. In deze blog neemt Ellen van Praktijk Groot & Krachtig je mee om te ervaren wat je hiermee kunt in kindertekeningen door in het bijzonder een gezinstekening met je te bespreken. Een kindertekening is namelijk een waardevol middel om eens stil te staan hoe jouw kind de verbindingen en relaties binnen een gezin ervaart. Ook bij het analyseren hiervan komt een stukje gevoel bij kijken. Dat is de kracht die Ellen zelf persoonlijk gebruikt bij het analyseren van kindertekeningen wanneer ze samen met jou naar een kindertekening kijkt tijdens een coachingstraject.

Relaties

Hoogsensitieve kinderen hechten veel waarde aan verbinding. Ze willen graag gezien en gehoord worden door de ander waar ze een relatie mee aangaan. Een van de belangrijkste relaties die je kind heeft, zijn de relaties binnen het gezin. Het gezin vormt namelijk de basis voor je kind en het is belangrijk dat de gezinsleden binnen het gezin contact maken. Dit betekent voor je hoogsensitieve kind niet alleen dat je aanwezig bent en contact hebt in fysieke zin. Het betekent ook dat je verbinding maakt vanuit je hart en met gevoel. Dat ze voelen dat ze er mogen zijn.

De gezinstekening

Hoe je hoogsensitieve kind een verbinding ziet binnen een gezin is mooi terug te zien in een gezinstekening. Dit soort tekeningen leent zich ervoor om te bekijken hoe de onderlinge verhoudingen gezien worden vanuit je zoon of dochter. Belangrijk om te benoemen hierbij is dat het erom gaat hoe je kind het ziet en ervaart. Het kan zijn dat je het als buitenstaander anders ervaart. Zet je kind zich bijvoorbeeld op gelijke hoogte met iemand anders, of staat iemand anders letterlijk boven hem of haar. Wie maakt onderling contact of niet en wie lijken er allemaal op elkaar? Allemaal interessante vragen bij het bekijken van een tekening.

Verbinding

In bovenstaande tekening is zichtbaar dat er voor de tekenaar zes personen centraal staan binnen het gezin. Ze zijn allemaal op een rij getekend waarbij er overeenkomsten en verschillen te zien zijn tussen de personen. De tekenaar heeft ze allemaal in verbinding gebracht met elkaar, maar toch zijn er hier wel opvallende dingen zichtbaar. Want hoe maken ze namelijk verbinding met elkaar?

Links staan de vier kinderen en helemaal rechts de vader en moeder. Ze slaan letterlijk een arm om elkaar heen. Iedereen staat op gelijke hoogte met elkaar, waardoor we zouden kunnen zeggen dat iedereen gelijkwaardig is aan elkaar. Zou je denken toch? Maar toch zegt mijn gevoel iets anders. Misschien is de vader toch wel de belangrijkste persoon binnen het gezin. De aandacht wordt namelijk naar deze persoon getrokken. En wat wil het poppetje met de rode onderbuik van deze persoon?

Kijk eens naar hoe de personen getekend zijn? Dan zien we dat er een aantal personen op elkaar lijken: namelijk de eerste, vierde en zesde persoon en de tweede, derde en vijfde persoon. Wat hebben deze personen met elkaar gemeen en waarin verschillen ze van elkaar? Interessant om over in gesprek te gaan en te onderzoeken.

Hand boven het hoofd houden

Wat gebeurt er bij de twee personen helemaal links? Er is een hand zichtbaar op het hoofd bij de meest linker persoon. Zou dit kunnen betekenen dat deze persoon klein gehouden wordt? Of misschien wordt er wel letterlijk een hand boven het hoofd gehouden. Voor mijn gevoel is er een speciale relatie tussen deze twee. De meest linker persoon wil heel graag contact met de rest van het gezin, maar het lukt hem of haar niet om dit voor elkaar te krijgen. Zie je dat armpje dat graag contact wil maken? De tweede persoon (met de groene onderbuik) zorgt echter wel voor verbinding tussen hem of haar en de rest van het gezin.

Compenserend of complementerend

Bij deze gezinstekening is het nog extra interessant om na te gaan of de tekening is getekend zoals de situatie ook daadwerkelijk zo is (complementerend) of dat de tekenaar graag zou willen dat de situatie zo zou zijn (compenserend). Zou de tekenaar namelijk graag willen dat er verbinding is tussen de gezinsleden, zoals we zien op deze tekening? Misschien is de ervaring in de werkelijkheid wel anders.

Het tekenen van een gezin

Wanneer het je interessant lijkt om te onderzoeken hoe jouw kind de relaties binnen een gezin ervaart, dan zou je kunnen vragen of je kind het gezin tekent. Het beste hierbij is om de opdracht zo open mogelijk te laten en zo weinig mogelijk te sturen tijdens het tekenproces. Dan ontstaat er namelijk een spontane tekening en komt de tekening helemaal vanuit je kind.

Kijk eens naar wie er allemaal zichtbaar zijn op de gezinstekening, wie er op elkaar lijken en wat er allemaal gebeurt op de tekening. Vervolgens is het interessant om te onderzoeken en je er bewust van te zijn wat die verbinding dan betekent voor jouw kind en jouw gezin. Want een gelijkwaardige verbinding, daar gaat het om voor een hoogsensitief kind.


Ellen de Groot - Morris + Maan

Hallo, ik ben Ellen de Groot. 

Bij Praktijk Groot & Krachtig zie ik het als mijn missie om moeders zich Groot & Krachtig te laten voelen vanuit hun hart, doordat ze hun hoogsensitieve kind begrijpen en hier woorden aan kunnen geven in wie ze zijn en wat ze nodig hebben om te kunnen groeien met het gebruik van kindertekeningen.

Eerdere berichten van Ellen

No Comments

    Leave a Reply